Homepage

Over ons

Stichting Heart2Heart

De oprichting van Stichting Heart2Heart heeft alles te maken met de Zomerweek. Wilkin van de Kamp benaderde Gerard en Lydia de Groot in het voorjaar van 2019 met de vraag of zij bereid zouden zijn om de Vrij Zijn zomerweek verder voort te zetten. Vrij Zijn ervoer dat zij zich moest gaan focussen op hun media bediening en de groei van de internationale bediening.

Voor Gerard en Lydia kwam deze vraag totaal onverwacht…

website-3

Meld je aan voor de digitale Heart2Heart mini zomerweek.

Website-1

Missie, visie en waarden

Waar wij voor staan

Vanuit Gods hart voor Zijn Kerk weet Heart2Heart zich geroepen om de Kerk toe te rusten en te activeren. Zodat Gods Kerk zal groeien in intimiteit, identiteit en autoriteit en daardoor invloed heeft in de samenleving.

-Intimiteit – het kennen van God zoals Hij werkelijk is
-Identiteit – het worden wie je werkelijk bent
-Autoriteit – het leven vanuit Gods bovennatuurlijke kracht

Zoek je geluk bij de HEER, Hij zal geven wat je hart verlangt.

Psalm 37:4 – NBV