Disclaimer

Heart2Heart

Algemene Informatie

Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op ieder gebruik van deze website en op alle gegevens die op of via deze website worden aangeboden.

Informatie

Stichting Heart2Heart (H2H) stelt gegevens op deze website alleen beschikbaar om informatie te verstrekken. Hoewel H2H de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opstelt, garandeert zij nooit dat deze volledig vrij is van onjuistheden. H2H aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik (in welke vorm dan ook), onvolledigheid of onjuistheid van de gegevens vermeldt op deze website.

Verwijzingen

Deze website kan verwijzingen bevatten naar andere websites, die los staan van H2H. Deze verwijzingen zijn uitsluitend opgenomen ter informatie en zeggen niets over een relatie met of goedkeuring door H2H van de organisatie op de website waarnaar verwezen wordt. H2H is niet verantwoordelijk en ook niet aansprakelijk voor de inhoud van websites waar op deze website naar wordt verwezen of websites die een verwijzing hebben opgenomen naar de website van H2H.

Rechten

Deze website bevat gegevens, waaronder teksten, beeldmateriaal, geluidsbestanden en foto’s, die door auteursrecht, merkenrecht of andere eigendomsrechten zijn beschermd. Deze rechten berusten bij H2H of bij derden, die met toestemming deze gegevens beschikbaar hebben gesteld aan H2H. Gebruik van gegevens op deze website, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van H2H, waarbij deze gegevens gebruikt worden in overeenstemming met de gegeven toestemming.

Cookies

Het is mogelijk dat H2H tijdens een lopende sessie gebruik maakt van functionele cookies via Google Analytics. Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder te identificeren, bijgehouden. Hierbij gaat het om het bijhouden van de bezochte pagina’s, de duur van de gebruikerssessie, apparaat type, gebruik webbrowser, de bezoekfrequentie en een gedeelte van het IP-adres. De cookies komen van Google Analytics.