over heart2heart zomerweek
geschiedenis
theo veldhuis / johan bronsveld
De geschiedenis van de Zomerweek gaat terug tot de jaren ’60 en ’70 toen de Volle Evangelie Gemeente Santpoort vakantieweken voor gemeenteleden organiseerde met ’s morgens en ’s avonds een dienst. In die weken hebben veel mensen een geestelijke vernieuwing ervaren, in het bijzonder in 1975 toen er een ware opwekking plaatsvond. Een belangrijk aspect was toen de ontdekking van de lofprijzing en aanbidding, een element dat kenmerkend werd voor de latere Herstelconferenties en Zomerweken!
In 1985 werd de week opengesteld voor christenen uit andere gemeenten en kerken. Toen werd ook de naam ‘Herstelconferentie’ geïntroduceerd. De naam is ontleend aan het blad ‘Herstel’ dat vanaf 1978 door de Volle Evangelie Bijbelschool Santpoort werd uitgegeven (een bijbelschool met een landelijk bereik). Het blad werd gemaakt naar het voorbeeld van onder andere het Engelse blad Restoration. In die naam zit niet alleen het idee van persoonlijk herstel, maar vooral de groei van het Koninkrijk van God en het ‘herstel van alle dingen’ (Handelingen 3:21). In de jaren ‘90 werd stichting HerstelTeam een eigen organisatie die de uitgave van het magazine en de organisatie van de Herstelweek overnam.

De Herstelweek werd georganiseerd vanuit kantoren in respectievelijk Gorinchem, Beverwijk en Aalten. Ivar van der Sterre was in die tijd als directeur van HerstelTeam verantwoordelijk voor de organisatie.

Voor veel mensen werd de week een plek waar doorbraken in hun geestelijk leven plaatsvonden. Waar de Heilige Geest de ruimte kreeg om volwassenen, jongeren, tieners en kinderen te vullen, genezen en te bevrijden. Met name het kinderwerk is altijd een belangrijke pijler van de Herstelweek geweest. Duizenden kinderen ontdekten dat het werk van de Heilige Geest ook in hun leven mocht plaatsvinden.

In de 21e eeuw – voordat Vrij Zijn het roer overnam – waren o.a. Gerard de Groot en Jan Sjoerd Pasterkamp bestuurslid van Stichting Herstel. Sinds 2012 is Vrij Zijn de organiserende partij en werd de Vrij Zijn Zomerweek vooral geleid door Wilkin van de Kamp en Jan Pool, met als vaste sprekers Gerard de Groot, David de Vos, Willem J. Ouweneel en Martin Koornstra. Bij haar nieuwe werkgever kreeg Olga Hobelman de verantwoordelijkheid over het gehele organisatorische gedeelte van de Zomerweek. Vrij Zijn heeft in het voorjaar van 2019 aan Gerard en Lydia de Groot gevraagd om de Zomerweek van Vrij Zijn over te nemen en voort te zetten. Na er de tijd voor te hebben genomen in gebed, ervaarden zij dat God hen groen licht gaf om het stokje van Vrij Zijn over te nemen. Gerard en Lydia’s bediening heet Heart2Heart en daarom heeft de zomerweek nu de naam Heart2Heart Zomerweek gekregen.

wilkin & aukje van de kamp

De jaarlijkse Zomerweek op vakantiepark Pagedal in Stadskanaal is in Nederland een begrip geworden. De kleurrijke programma’s voor alle leeftijden in combinatie met sport en spel en de aanwezige recreatiemogelijkheden maken de Zomerweek tot een echte vakantieweek voor het hele gezin!
Vanaf 2012 tot 2019 mocht stichting Vrij Zijn de Zomerweek hosten en sinds 2019 is de fakkel overgedragen aan stichting Heart2Heart. Ik vind het prachtig om te zien hoeveel Christelijke organisaties o.l.v. Gerard & Lydia de Groot deze week blijven vormgeven. Hoewel de Zomerweek zal veranderen omdat hij niet langer op Pagedal kan plaatsvinden, is het geweldig te weten dat God altijd Dezelfde blijft. We zien nu alweer uit naar de getuigenissen van kinderen, tieners, jongeren en volwassenen over wat God in deze week in hun leven heeft gedaan. 

jan sjoerd & coby pasterkamp

Vijfentwintig jaar waren wij deel van de Herstelweek. Op een enkele uitzondering na zijn de herstelweken de meest krachtige samenkomsten vol van de werking van de Heilige Geest geweest die wij in Nederland meemaakten. Door de jaren heen hebben honderden kinderen Gods de kracht van Gods Heilige Geest ervaren. Maar na vijfentwintig jaar was het duidelijk dat ik moest stoppen, mede vanwege mijn gezondheid.

Onder leiding van Wilkin van de Kamp en het team van Vrij Zijn, groeide de week en komen er nu nog veel meer deelnemers.

Gerard en Lydia de Groot hebben de Zomerweek sinds 2019 voortgezet.

Nawoord
Hoewel Jan Sjoerd het grote verlangen had om opnieuw betrokken te zijn bij de Zomerweek, is hij na een kort ziekbed op 10 maart 2020 overgegaan van dit tijdelijk leven naar het eeuwige leven bij zijn Heer en Heiland die hij zo innig liefhad en diende. We zijn God zo dankbaar voor wat Jan Sjoerd en Coby voor Nederland hebben betekend. Tevens zijn we enorm dankbaar dat Jan Sjoerd op 17 december 2019 zijn handtekening nog bij de notaris heeft kunnen zetten als mede oprichter van Stichting Heart2Heart.
Coby Pasterkamp heeft in de online Zomerweek van 2019 nog verteld over de geschiedenis van de Zomerweek. Ook vertelde ze openhartig over het verlies van haar man en maatje en hoe het is om terminaal ziek te zijn. Ook bij Coby werd kanker ontdekt en zij is haar man een jaar later op 23 februari 2021 gevolgd naar haar Hemelse thuis.

jan & marijke pool

Marijke en ik vinden het een enorm voorrecht om betrokken te zijn bij de Heart2Heart Zomerweek.

We hebben in het verleden een bijdrage mogen leveren aan vele Herstelweken en later aan de Vrij Zijn Zomerweek. In al die prachtige conferenties hebben we Gods Geest op een krachtige manier zien werken. Zoveel mensen hebben herstel mogen ontvangen naar geest, ziel en lichaam. Zoveel levens, huwelijken en gezinnen zijn mede veranderd door de Zomerweek. En diezelfde Heilige Geest gaat ook weer krachtig werken in de Heart2Heart Zomerweek. Marijke en ik kijken met grote verwachtingen uit naar wat God gaat doen!

olga hobelman

Voor mij is de Zomerweek een week waar ik jarenlang het hele jaar door mee bezig was, samen met alle medewerkers die hierin een belangrijke bijdrage aan leverden. Want Vrij Zijn kon onmogelijk een Zomerweek organiseren zonder al deze 300 vrijwilligers. Persoonlijk vind ik het bijzondere aan de Zomerweek dat het voor de kinderen, tieners en jongeren zo ontzettend veel impact heeft. We zijn er met mijn eigen gezin 11 jaar lang geweest en wat heeft het ook een zegen gebracht voor onze eigen kinderen.

De getuigenissen horen we overal in het land. Daarom ben ik zo dankbaar dat de Zomerweek niet stopt maar volop doorgaat!

herman & jenny boon

De Zomerweek, voorheen de ‘Herstelweek’, is al heel lang deel van ons leven en altijd één van de leukste en mooiste weken van het jaar!
Op de Herstelweek in 1987 hebben wij elkaar namelijk ontmoet, we zijn het jaar daarna getrouwd en al die jaren blijven komen naar de Zomerweek. Eerst dus als single, daarna als stel en later als gezin.

Ik, Herman, ben al meer dan 25 jaar geleden begonnen met het kinderwerk op de Herstelweek en wat is dat prachtig werk! Het mooie aan deze week is dat iedere leeftijdsgroep zijn eigen programma heeft en er ruimte is voor het werk van de Heilige Geest. Het is zo belangrijk dat we de jonge generatie de mogelijkheid geven om God te ontmoeten en dat gebeurt in de Zomerweek. Er zijn al zoveel kinderen aangeraakt door wat er in deze week is gebeurd.

Het leuke is, dat ik het kinderwerk op de Zomerweek ook een tijdlang samen met mijn eigen kinderen mocht organiseren. Het is echt een week van de generaties. Vanaf 2020 neemt Coen Nuijten het kinderwerk van mij en mijn gezin over maar het onderwijzen en trainen van kinderen zullen wij altijd blijven doen. Want iedereen moet weten dat Jezus leeft.

ivar & marly van der sterre

Wat zijn we blij en dankbaar, dat de Heart2Heart Zomerweek doorgaat als voortzetting van de VrijZijn Zomerweek. Onder een nieuwe naam en nieuw leiderschap zal deze Zomerconferentie weer voor duizenden christenen, (waaronder veel gezinnen met kinderen, tieners en jongvolwassenen) geestelijke vernieuwing, innerlijke en lichamelijke genezing, maar ook profetische richting en sturing geven. En dat in een tijd die hierom vraagt… nee, schreeuwt!… Ik wens het Heart2Heart-team – o.l.v. Gerard en Lydia de Groot – alle zegen en leiding van God in het vormgeven van deze heerlijke conferentieweek!

gerard & lydia de groot

Sinds 1999 is Gerard al betroken bij de Zomerweek. Deze week heette toen nog de ‘Herstelweek’. Eerst alleen als tiener- jeugdspreker en vanaf 2001 als vaste spreker. Al snel werd hij gevraagd als bestuurslid bij Herstel. Deze functie heeft hij bekleed tot Herstel stopte en de Zomerweek werd voortgezet door Vrij Zijn in 2012.

Vanaf 2010 hebben Lydia en ik samen als getrouwd stel de zomerweek bezocht! Ook voor Lydia is de Herstelweek een grote zegen geweest. Na haar terugkeer als zendelinge uit Mozambique heeft deze week haar enorm opgebouwd en nieuwe sleutels aangereikt om te leven als geliefde dochter van de Vader.

De eerste preek die we samen deden, ging over ons verhaal, hoe we elkaar op een bovennatuurlijke manier van de Heer hebben gekregen. In ons boek ‘het wachten waard’ vertellen we hierover.

Vooral de impact die bedieningen hebben op kinderen, tieners en jeugd is enorm groot. Dit heeft mij altijd geïnspireerd om niet alleen voor volwassenen te spreken, maar juist ook voor deze belangrijke doelgroepen. Om Gods liefde en kracht over deze jonge generatie te zien komen, ontroert ons telkens weer.