heart2heart zomerweek
getuigenissen

frans van dam

ik mag uit Zijn genade leven en voor Hem schitteren

De zaterdagavond tijdens de conferentie herinner ik mij nog goed. Er zou gesproken worden over seksualiteit, maar onder de leiding van de Heilige Geest verandert het thema van die avond. De boodschap gaat over de Vader-kind relatie. Door voorbeelden uit de geschiedenis van David en zijn kinderen, wordt de boodschap verduidelijkt. Hoe zou het geweest zijn als David je vader was? Van de inleiding weet ik niet veel meer, maar het komt ontzettend binnen. Een zoon van de Vader. Onvoorwaardelijk geliefd en in Jezus goedgekeurd, aanvaard en rechtvaardig verklaard. Ik hoef niet mijn best te doen, mij aan alle regels te houden om de goedkeuring van God te verdienen. Jezus heeft alles voor mij volbracht. Dit is zo anders dan ik van huis uit heb meegekregen. De God die ik kende, was streng en rechtvaardig en zocht naar de dingen in mijn leven die slecht waren. Mijn leven bestond uit religie, zelfveroordeling en veroordeling van anderen. Ook nadat ik tot geloof gekomen ben, veranderde dat eigenlijk niet. Ik voelde me altijd alleen maar afgewezen en aangevallen als mijn gezin het niet met mijn mening eens was. Ik had mijn muren hoog opgetrokken… Na de samenkomst laat ik voor mij bidden. Ik ervaar dat ik van een last bevrijd word. Ik voel en ervaar de genade, liefde, warmte en de aanwezigheid van de Heere. Ik mag nu weten dat ik geliefd ben, ook al zondig ik nog. Ik weet dat mijn identiteit in Christus ligt. Op Hem wil ik steeds meer gaan lijken. Mijn hemelse Vader wil ik weerspiegelen, ook naar mijn kinderen toe. Dat gaat met vallen en opstaan. Maar ik mag uit Zijn genade leven en voor Hem schitteren.

roos stout – vd heerik

van hart tot hart

Hallo ik ben Roos Stout vd Heerik 49 jaar en ik kom uit Sliedrecht.
Graag wil ik mijn getuigenis geven over hoe ik genezing heb ontvangen doordat ik het hart van God heb ervaren na een leven van afwijzing en misbruik.

Ik ben geboren in een groot gezin in Ottoland, mijn ouders kregen 8 kinderen. Ik was de middelste met vier broers boven me. Mijn vader was altijd aan het werk om het grote gezin te onderhouden en in mijn beleving ben ik dan ook opgegroeid zonder de liefde en bevestiging van mijn vader. Mijn moeder was wel thuis en werkte eveneens hard om haar gezin te verzorgen, maar zij kampte met een ernstige psychische aandoening waardoor zij geen moederliefde aan haar kinderen kon geven. Ze was schizofreen en had regelmatig psychosen. Ze zag tijdens die hallucinaties dingen die er niet waren en leed aan allerlei wanen.
Door de stoornissen waar zij aan leed kon ze niet de liefde aan haar kinderen geven die zo nodig is.

Die behoefte aan liefde heeft ieder mens en dus ging ik op zoek naar liefde en geborgenheid buiten ons gezin. Ik zocht die liefde overal waardoor er misbruik van mijn goedheid werd gemaakt en mensen om mij heen mij keer op keer diep afwezen. Ook was ik voor veel mannen een gemakkelijke prooi waardoor er regelmatig seksueel misbruik plaatsvond. De afwijzing was zo diep en zo pijnlijk! Uiteindelijk ben ik getrouwd met een man die mij ook diep afwees, terwijl ik zelf ‘gek genoeg’ vol van liefde was.

Ik leerde in die tijd een gezin kennen dat heel veel voor mij betekende. Ik had vroeger wel belijdenis gedaan in de kerk toen ik 18 was, maar deze mensen hielden van Jezus en namen me mee naar de Hervormde kerk. Zij hielpen mij om God echt te leren kennen. Ik heb me toen ook laten dopen.
Maar in mijn huwelijk was alleen maar afwijzing. Mijn toenmalige man kon niet met de liefde omgaan die ik van de Heer kreeg. Het leverde alleen maar lichamelijke klappen op en ook geestelijk kwam de ene na de andere klap.

Toch dacht ik dat wanneer ik de liefde van Jezus blijf geven, ik het kwade zou overwinnen door het goede. Maar helaas eindigde ons huwelijk in een onvermijdelijke scheiding. Het lichamelijk misbruik was inmiddels zo ernstig dat ik ternauwernood aan de dood ben ontsnapt. Jezus heeft mij uit dit schadelijke huwelijk gered en bracht op wonderlijke wijze mensen op mijn weg die mij de weg wezen naar herstel en genezing in het Vaderhart van God. Ik leerde Hem kennen als mijn hemelse Vader die mij alle liefde gaf die ik zo tekort was gekomen van mijn aardse vader en moeder. Ik heb veel gesprekken gehad waarin er op een – voor mij – heel nieuwe manier met mij gebeden werd. Ik mocht alles hardop uitspreken en aan Jezus belijden en daar doorheen ben ik tot innerlijke genezing gekomen.

Ik kreeg inzicht in het wonder van het kruis en heb alles letterlijk aan de voet van het kruis mogen nagelen. Hierdoor ben ik stap voor stap vrijgekomen van liefdeloosheid, diepe afwijzing en zelfhaat. Door de innerlijke genezing was ik ook in staat om mensen te vergeven en het is zo mooi dat er zelfs herstel plaats heeft kunnen vinden naar mijn ouders toe. Ik weet nu dat ik een geliefde dochter van God ben en ik heb zelf ervaren dat de Heer tot mij sprak: ‘de Vader Zelf heeft u lief!’.

Inmiddels heb ik zoveel liefde van de Here Jezus ervaren dat ik ervan overstroom en niets anders meer wil dan Gods Vaderliefde uitdelen aan de mensen om mij heen.
Van een gebroken vrouw ben ik een stralende vrouw geworden die overstroomt van liefde. Dat is echt een wonder van God!

Toen ik 40 jaar was, heeft God Robert in mijn leven gebracht. Een geweldige man met wie ik nu al een aantal jaren getrouwd ben. We zijn samen nog als volwassenen gedoopt. Nu mogen we God samen dienen en leren we Hem steeds beter kennen. Ook tegen jou wil ik zeggen: ‘Strek je ernaar uit om het hart van God te ervaren en dan zul je net als ik schitteren!’.

Aan Hem alle eer!

Liefs Roos Stout vd Heerik

christiaan kaufmann

mijn leven is nooit meer hetzelfde

Kerstmis 2003. Daar stond ik dan, meegenomen door vrienden, in een kerk tussen mensen die ik totaal niet kende. Ik voelde me wat verloren en eenzaam. Ik had nog nooit een kerkdienst zoals deze meegemaakt. Bij de afsluiting van de dienst vroeg de voorganger om elkaar een hand te geven en samen te bidden. Tijdens dat gebed voelde ik een warmte in het binnenste van mijn hart. God raakte me aan en dat had ik op dat moment niet eens door.

 

In de weken na de kerstdienst ontstond er een verlangen in mij om weer naar de kerk te gaan. Ik zie mezelf nog naar binnen gaan in de Breepleinkerk. Ik ging achterin zitten. Aan het einde van de dienst kwam er een oproep om je leven aan Jezus te geven. Waarom zou ik dat willen doen? Ik liep naar de uitgang en vroeg aan iemand die daar stond waarom ik dat zou willen. Hij zei: “Omdat Hij voor jou gestorven is”. Ik begreep hier eigenlijk helemaal niets van. Ik zag dat een paar mensen al naar voren waren gegaan. De voorganger riep opnieuw of mensen hun leven aan Jezus wilden geven. Ik weet niet wat er in mij gebeurde, maar terwijl ik eigenlijk weg wilde gaan, draaide ik me om en liep ik naar het podium. Daar gaf ik mijn leven aan Jezus. Een keuze geleid door de Heilige Geest waar ik nooit spijt van heb gehad. 

De eerste jaren in de kerk waren bijzonder voor mij. Mijn hele jeugd was ik gepest, soms vernederd en ik had genoeg meegemaakt om niemand te willen vertrouwen. Dit veranderde toen ik kennis maakte met de mensen in de kerk. De kring, goede en begripvolle leiders en de diepgaande gemeenteweekenden veranderden mij. Dit merkte ik niet alleen zelf, maar ook de mensen om me heen zagen het. Ik durfde mensen weer te vertrouwen en ik leerde over de kracht van vergeving. Ik liet me dopen en kreeg een onstilbare honger naar het Woord van God. Ik verdiepte me in de Bijbel. 

Mijn leven is na mijn keuze voor Jezus nooit meer hetzelfde geweest. Door de ontmoetingen met Jezus heb ik Zijn liefde en kracht ervaren. Liefde voor mijzelf en voor mensen om mij heen. God riep me jaren later naar India om daar aan de slag te gaan met weduwen en wezen en met het ondersteunen van voorgangers. Bijna ieder jaar ga ik terug om het evangelie te brengen en mag ik uitdelen van de overvloedige liefde en rijkdom die God mij gegeven heeft. Doordat ik de liefde van Hem heb ontvangen kan ik dit ook geven aan diegene in armoede en gebrokenheid.

In mijn diepste nood waar ik zelf niet meer wist waar ik voor leefde vond ik God. Hij gaf me een nieuwe leven in Hem.

Sam van acker

God drukte zijn hand op mijn hart

Al zo lang ik mij kan herinneren in mijn leven worstel ik met gevoelens van depressie, eenzaamheid, gebrokenheid, hopeloosheid en schaamte. Ik ben meer dan 10 jaar christen, toch heb ik nog niet de doorbraak ervaren die ik nodig heb. Voordat ik vertrok naar de zomerweek ervaarde ik deze gevoelens erg sterk. Ik heb hiervoor laten bidden door het Heart2Heart gebedsteam en ook zelf deze gedachten en gevoelens doorbroken. Ik legde deze last af en voelde mij enkele dagen vrijer.

In het midden van de week kwamen deze gevoelens terug. Gevoelens die ik al zo lang ken en maar niet van mij af kan schudden. Ik riep het uit naar God: ‘Waarom ervaar ik opnieuw en opnieuw deze gevoelens? Waarom laat U mij in de steek? Ik kan dit niet meer dragen!’ God drukte Zijn hand op mijn hart en sprak tot mijn hart: ‘Hier ben Ik, Ik ben er nog steeds!’ En alle zwaarmoedigheid, leugens en aanklachten vielen van mij af.

Door deze ervaring en het onderwijs in de Heart2Heart zomerweek merk ik dat God mij inzichten en sleutels naar geestelijke groei heeft gegeven. Om in mijn ware identiteit in Christus te gaan staan en autoriteit te nemen over deze gevoelens die mij telkens weer terneerdrukken. Het is één ding om te weten dat God voor je is en met je is. Maar persoonlijke ervaringen met God zijn zó nodig om tot echt herstel te komen! Deze ervaringen hebben mij moed gegeven om niet op te geven en om Hem te blijven zoeken. Zeker wanneer ik me zo ellendig voel, want dan kan Hij komen met Zijn kracht. En er zal overwinning komen!