Over ons

Ontstaan

De oprichting van Stichting Heart2Heart had in eerste instantie alles te maken met de Zomerweek. Wilkin van de Kamp benaderde Gerard en Lydia de Groot in het voorjaar van 2019 met de vraag of zij bereid zouden zijn om de Vrij Zijn zomerweek verder voort te zetten. Vrij Zijn ervoer dat zij zich moest gaan focussen op hun media bediening en de groei van de internationale bediening.

Voor Gerard en Lydia kwam deze vraag totaal onverwacht, maar na een periode van bezinning en gebed ervaarden zij dat ze ‘ja’ tegen deze uitdaging mochten zeggen. Sindsdien zijn zij keihard aan het werk gegaan om samen met het team van Vrij Zijn de eerste Heart2Heart Zomerweek te organiseren. De planning was om de Zomerweek van 2020 samen met Vrij Zijn te organiseren. Maar toen kwam Corona en kon de Zomerweek helemaal niet door gaan.
Op het allerlaatste moment besloot Heart2Heart een online Zomerweek in zeven afleveringen te maken. Daardoor proefden we met elkaar toch nog even de sfeer van deze prachtige week.

over ons

Gerard en Lydia
‘Je staat voor flinke uitdagingen wanneer je als echtpaar aan zo’n geloofsavontuur begint. Normaal gesproken groeit een organisatie langzaam en groeit alles navenant mee. We zijn zo dankbaar dat het team van Vrij Zijn zich, ondanks alle ontwikkelingen rondom het Corona virus, volledig heeft ingezet voor een goede overdracht. Ook alle bedieningen blijven gewoon ‘aan boord’. Alles is anders gegaan dan we hadden gepland, maar we zijn dankbaar dat we ons, samen met het kernteam, mogen gaan inzetten om de Zomerweek voor Nederland te behouden.
Het is en blijft een unieke vakantieweek waar de Persoon en het werk van de Heilige Geest centraal staat.
Het is voor ons echt een heel nieuwe fase in onze bediening. Naast de Zomerweek, gaan we ook onderwijsdagen en conferenties organiseren. We willen ons er volledig voor geven dat de Kerk wordt toegerust om een zegen te zijn in deze wereld, die snakt naar ware liefde en Gods kracht.’

17618-66

Wie wij zijn

Wij zijn Gerard en Lydia de Groot. Onze thuisgemeente is de Levend Woord Gemeente in Rotterdam waar Gerard tevens senior voorganger is.

Gerard
Als kind had Gerard een spraakgebrek, hij stotterde. Daarom koos hij ervoor om een opleiding te doen waarbij hij niet veel hoefde te spreken. Terwijl hij met zijn administratieve opleiding bezig was, kwam hij radicaal tot bekering. Terwijl hij worstelde met geloofsvragen ontmoette hij Jezus op een bovennatuurlijke manier. Over zijn bekeringsverhaal vertelt Gerard veelvuldig. Zijn geloofservaringen en onderwijs zijn voor velen een enorme bemoediging. Hij behaalde zijn mastertitel in de theologie aan het Continental Theological Seminary in Brussel.

Lydia
Lydia kwam al jong tot bekering en na een aantal opleidingen in de gezondheidszorg, riep God haar naar het zendingsveld. Zij werkte enkele jaren in Mozambique. Na een ernstig trauma kwam zij terug naar Nederland. Daarna leerde zij God op een nieuwe en bovennatuurlijke wijze kennen. Haar leven ging door diepe diepten waardoor ze kostbare levenslessen leerde.

Gerard en Lydia trouwden op latere leeftijd en hebben een bijzonder verhaal over hoe God hen bij elkaar heeft gebracht. Op dit moment zijn ze bezig om hun persoonlijke verhaal en ervaringen op te schrijven. Het boek zal de titel ‘het wachten waard’ krijgen. Het onderwijs van Gerard en Lydia kenmerkt zich door gedegen onderwijs over vele fundamentele waarheden van het geloof. Ze maken het onderwijs praktisch door de bijzondere voorbeelden uit hun eigen leven.

Jullie zullen Mij zoeken en ook vinden, als jullie Mij tenminste met hart en ziel zoeken.

Jeremia 29:13 – NBV

.

Missie en visie

Grondslag

De stichting aanvaardt de Bijbel als het door God geïnspireerde en onfeilbare Woord als leidraad en richtlijn voor geloof en leven.

Doel

Vanuit Gods hart voor Zijn Kerk weet Heart2Heart zich geroepen om de Kerk toe te rusten en te activeren. Zodat Gods Kerk zal groeien in intimiteit, identiteit en autoriteit en daardoor invloed heeft in de samenleving.

Middelen

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door
– Woordverkondiging
– Heart2Heart Zomerweek
– Conferenties en trainingen
– Multimedia

Het hart van toerusting en activering

– Het onderwijzen van geloofsfundamenten die noodzakelijk zijn bij onze wandel met God
– Inzicht in de geestelijke wereld
– Het wandelen door geloof
– Het leren kennen van de Persoon en werking van de Heilige Geest
– Bewegen in de genadegaven en de kracht van de Heilige Geest
– Herstel door de vernieuwing van denken
– Innerlijke genezing van het verwonde hart
– Bevrijding van de duisternis
– De kracht van vergeving in relaties
– Het vinden van de partner die bij je past

De pijlers van Heart2Heart 

Intimiteit – het kennen van God zoals Hij werkelijk is
Identiteit – het worden wie je werkelijk bent
Autoriteit – het leven vanuit Gods bovennatuurlijke kracht

Vrijwilligers

Zonder de inzet van enthousiaste vrijwilligers zou Heart2Heart niets kunnen organiseren. We zijn dan ook ontzettend dankbaar voor de inzet en passie van onze vrijwilligers. Het is een vreugde om met hen samen te werken en te dienen in Gods Koninkrijk.

Het is onze passie en verlangen dat iedere vrijwilliger, door te dienen, geestelijk groeit en dat hun gaven en talenten ontwikkelen en zich vermenigvuldigen.

We hebben voortdurend nieuwe medewerkers nodig. Mocht je interesse hebben om vrijwilliger voor Heart2Heart te worden, vul dan het aanmeldingsformulier in. We nemen dan contact met jou op.